Babel příručka

Tato příručka je rozdělena do dvou částí:

Aktualizace sledujte na Twitteru: @thejameskyle.

Pokud čtete neanglický překlad této příručky, stále můžete najít anglické části, které nebyly dosud přeloženy. Pokud byste chtěli přispět k jednomu z překladů musíte tak učinit prostřednictvím Crowdin. Přečtěte si prosím pokyny pro přispívání pro další informace. Některé anglické výrazy vyjadřují programovací koncepty. Pokud by tyto výrazy byly přeloženy do jiných jazyků, vznikla by nekonzistence a čtení o nich by ztatilo plynulost. V mnoha případech najdete doslovný překlad, který následuje anglický výraz v závorkách (). Například: abstraktní syntaktické stromy (AST).