Εγχειρίδιο Babel

Αυτό το εγχειρίδιο χωρίζεται σε δύο μέρη:

Για μελλοντικές ενημερώσεις ακολουθήστε τον @thejameskyle στο Twitter.

Εαν διαβάζετε μια μη-αγγλική μετάφραση του παρόντος εγχειριδίου ίσως να βρείτε τμήματα του κειμένου στα αγγλικά, τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη. Αν θα θέλατε να συνεισφέρετε σε μια ή περισσότερες μεταφράσεις θα πρέπει να το κάνετε μέσω του Crowdin. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τις κατευθυντήριες γραμμές συνεισφοράς. Θα βρείτε έναν αριθμό από αγγλικές λέξεις οι οποίες είναι προγραμματιστικές έννοιες. Αν μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες θα υπάρξει ελλειψη συνέπειας και ευχέρειας κατά την ανάγνωση τους. Σε πολλές περιπτώσεις θα βρείτε την κυριολεκτική μετάφραση τους να ακολουθείτε από ένα αγγλικό όρο μέσα σε παρένθεση (). Για πάραδειγμα: Αφηρημένη Δενδροειδείς Σύνταξη (ΑΔΣ).