Babelhandbok

Denna handbok är indelad i två delar:

För framtida uppdateringar, följ @thejameskyle på Twitter.

Om du läser en icke-engelsk översättning av denna handbok kan du fortfarande hitta sektioner som ännu inte har översatts. Om du vill bidra till en av översättningarna måste du göra det genom Crowdin. Läs riktlinjerna för att bidra för mer information. Det används ett antal engelska ord som är programmeringsbegrepp. Om dessa översattes till andra språk skulle det finnas en brist på konsekvens och flyt när man läser om dem. I många fall hittar du den bokstavliga översättningen följt av den engelska termen i parentes (). Till exempel: abstrakt syntaxträd (ASTs).